Diller

Staj Bilgilendirme Toplantısı

2018-2019 Bahar döneminde zorunlu staj başvurusu yapacak Gazetecilik Bölümü öğrencileri için Arş. Gör. Erhan KILIÇ tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 

Stajını henüz yapmamış 2. 3. ve 4. sınıfta okuyan bütün öğrencilerimizin toplantıya katılması zorunludur.

TOPLANTI SUNUM DOSYASI

 

TOPLANTI YERİ: AMFİ 2

TARİHİ: 28 MART 2019 PERŞEMBE 

SAATİ: 15:00

 

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Gazetecilik Bölümü Başkanı

 

 

 

 

Türkçe