Diller

Bitirme Projesi Sınavı Jüri Üyeleri

 

18.05.2017 tarihinde yapılacak olan BİTİRME TEZİ (savunma) sınavı için

bölümüzdeki jüri üyelikleri ekteki listede belirtilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                                                                     Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

                                                                               Bölüm Başkanı

 

 

1. Grup

Jüri Başkanı : Doç. Dr. A. Fulya ŞEN

Üye : Yrd. Doç. Dr. Emrah AYDEMİR

Üye : Arş. Gör. Erhan KILIÇ

__________________________________________________________________________________

2. Grup

Jüri Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Göksel GÖKER

Üye : Arş. Gör. Emrah ARĞIN

Üye : Arş. Gör. Erhan KILIÇ

__________________________________________________________________________________

3. Grup

Jüri Başkanı : Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Üye : Arş. Gör. Emrah ARĞIN

Üye : Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

_____________________________________________________

 

Türkçe