Staj

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 2019-2020 bahar dönemi yaz stajı tarihleri 10 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Zorunlu staj başvuruları, 01 Haziran 2020 -  19 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak e-mail yoluyla yapılacaktır. Öğrencilerimizin staj başvurusu belgelerini eksiksiz bir şekilde gazetecilikstaj@gmail.com e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Gerekli belgelerin nasıl düzenleneceği aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Öğrencilerimizin staj başvurularını yapmadan önce mutlaka Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Yönergesini okuması önemle rica olunur. 

Staj ile ilgili sorularınız için: gazetecilikstaj@gmail.com 
(Arş. Gör. Erhan KILIÇ)

Aşağıdaki belgeleri indirmek için lütfen link üzerine tıklayınız. 
1- FÜ İletişim Fakültesi Staj Yönergesi'ni okumak için tıklayınız.
2- FÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Staj Defterini indirmek için tıklayınız.
3- Staj bilgilendirme sunumu için tıklayınız.
4- Staj yapılacak kurum/kuruluş alanları için tıklayınız.

                                                                   STAJ TAKVİMİ
Öğrencilerimizin staj başvuruları sadece aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihler dışında yapılacak staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

1. Başvuru Tarihleri: 01 Haziran 2020 - 19 Haziran 2020
2. Başvuruların İlanı:  26 Haziran 2020
3. İtiraz Süreci (Yeni Başvuru):  29 Haziran 2020 - 10 Temmuz 2020  
4. Staj Tarihleri: 10 Ağustos 2020 – 18 Eylül 2020 (30 iş günü)
5. Staj Dosyası Teslimi: 12 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020                

                     
                    ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJ SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER

                                          I. STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
                                   (Staj başvuruları online olarak e-mail yoluyla yapılacaktır)

Staj başvuruları 01 Haziran 2020-19 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gazetecilikstaj@gmail.com e-mail adresine aşağıda belirtilen belgelerle eksiksiz bir şekilde yapılacaktır.

1. İş yeri tarafından doldurulacak dilekçe (İndirmek için tıklayınız) (İş yerindeki yetkili kişi tarafından doldurulacak, imzalanacak ve kaşelenecektir. Bu belge tarayıcıdan taratılıp PDF formatında gönderilecektir.)
2. Öğrenci tarafından doldurulacak başvuru formu (İndirmek için tıklayınız) (Öğrenci tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. Bu belge tarayıcıdan taratılıp PDF formatında gönderilecektir.)
3. İkametgah Belgesi (E-devletten alınabilir.)
4. Müstehaklık Belgesi (SGK’dan veya E-devletten alınabilir.)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü ve arkalı olarak tarayıcıdan taratılıp PDF formatında gönderilecektir.)
6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Jpeg formatında gönderilecektir.)
7. Öğrenci Belgesi (E-devletten alınabilir.)

NOT: İş yerinin talep etmesi durumunda, "Sigorta Yapılacağına Dair İlgili Makama Yazısı", (Öğrencinin zorunlu staj yapacağına ilişkin belge) aşağıdaki linkten indirilebilir.
Sigorta Yapılacağına Dair/Öğrencinin Zorunlu Staj Yapacağına İlişkin İlgili Makama Yazısı için linke tıklayınız.

          
                II. STAJ BAŞVURUSU YAPILDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Öğrencilerimiz staj yapacakları kurum/kuruluşları kendileri belirleyecektir. Staja başlamadan önce lütfen FÜ İletişim Fakültesi STAJ YÖNERGESİ'ni mutlaka okuyunuz.

A) Staja Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler
Öğrencilerimizin staja gitmeden önce aşağıdaki belgeleri indirmeleri ve printer çıktısını alarak staj yerlerine gitmeleri gerekmektedir. 

1- Staj Defteri (Tıklayınız)
2- Stajyer Değerlendirme Belgesi (Gizli Belge) (Tıklayınız)
3- Staj Ücret Formu (Tıklayınız)

B) Stajı Tamamladıktan Sonra Yapılması Gerekenler
Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen belgeleri (Belgelerin ilgili alanları imzalı, kaşeli olacak) eksiksiz olarak bir dosya halinde 12 Ekim 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

1. Staj Defteri (Staj defterinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından imzalanacaktır. İlk ve son sayfalar ise kurum yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir.)
2. Stajyer Değerlendirme Belgesi (Gizli Belge) (İşletmede yetkili kişi tarafından; doldurulacak, onaylanacak, kapalı zarfa konularak üzeri kaşelenecektir.)
3. Genel Değerlendirme Raporu (3 Kopya) (Bu rapor A4 kağıdına öğrenci tarafından yazılacaktır. Raporda, öğrencinin stajda yaptığı işleri ve görüşleri yer almalıdır. Rapor sonuna; öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası ve bölümü belirtilip öğrenci tarafından imzalanacaktır.)
4. Staj Ücret Formu (Detaylı açıklama için lütfen aşağıdaki "Sigorta ve Ücret Formu ile İlgili İşlemler" bölümüne bakınız.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     SİGORTA VE STAJ ÜCRET FORMU İLE İLGİLİ İŞLEMLER
           Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Sekreteri Selami TEKATAŞ tarafından yürütülecektir
                    İLETİŞİM: 0424 237 00 00 (Dahili: 8834), e-mail: stekatas@firat.edu.tr

1- Sigorta Giriş Belgesi (İşe Giriş Bildirgesi)
Sigorta Giriş Belgenizi 27 Temmuz-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Sekreteri Selami Tekataş'tan e-mail yoluyla veya şahsen talep etmeniz gerekmektedir. Öğrencilerimiz staj yaptığı kurum talep ederse kendilerine iletilen Sigorta Giriş Belgesi’ni staj yaptığı kuruma teslim etmek zorundadırlar.

Sigorta Giriş Belgesini Talep Etme:
Kimestekatas@firat.edu.tr
Konu: Sigorta Giriş Belgesi Talebi
Açıklama: Ad ve Soyad, Bölüm ile Sınıf bilgileri belirtilecektir.

NOT: Kamuda çalışan öğrenciler sigortalı olduklarından bu öğrencilerin sigorta girişleri yapılmayacaktır. Kamuda çalışan öğrencilerin, çalıştıklarını mutlaka  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sekreteri Selami TEKATAŞ'a stekatas@firat.edu.tr e-mail adresiyle bildirmeleri gerekmektedir. 

2- Staj Ücret Formu 
Staj Ücret Formunu indirmek için tıklayınız.
a- Kamu kurum ve kuruluşlarında (TRT, Anadolu Ajansı, Belediyeler gibi devlet kurumları) staj yapanların staj ücret formunu doldurmalarına gerek yoktur.
b- Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki özel kuruluşlarda staj yapacak öğrenciler; formda kendileriyle ilgili yerleri dolduracak, formda ilgili alanlar staj yapılacak kurum ve kuruluştaki yetkili kişi tarafından doldurulduktan sonra imzalanacak ve kaşelenecektir.
NOT: Staj ücret belgesi staj tamamlandıktan sonra staj dosyası ile birlikte Gazetecilik Bölümü Staj Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

3- Sigorta Yapılacağına Dair İlgili Makama Yazısı
Sigorta Yapılacağına Dair/Öğrencinin Zorunlu Staj Yapacağına İlişkin İlgili Makama Yazısı için linke tıklayınız.
İş yerinin talep etmesi durumunda, "Sigorta Yapılacağına Dair İlgili Makama Yazısı", (Öğrencinin zorunlu staj yapacağına ilişkin belge) yukarıdaki linkten indirilebilir.

 
Türkçe