Bölüm Hakkında

Gazetecilik Bölümü

Basın, kamuoyunu oluşturma ve toplumu bilgilendirme sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Yönetenler ile yönetilenler arasında bir köprü görevi gören basın, "dördüncü güç" olarak demokratik rejimlerde çok önemli bir işleve sahiptir. Günümüzde, yeni medyanın da gelişmesiyle birlikte hem geleneksel medya hem de yeni medya ortamında gazetecilik mesleğinin gerektirdiği donanıma sahip gazeteciler yetişitrmek ve gazetecilik çalışmaları alanındaki bilimsel bilgiyi öğrencilerimize aktarmak en önemli hedeflerimizden biridir. Gazetecilik Bölümünün temel amacı; medya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek, gazeteciliğin etik değerlerini kavramış, dil ve anlatım becerileri gelişmiş, yaşadığı toplumu yakından tanıyan ve entelektüel donanıma sahip gazeteciler yetiştirmektir.

Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal düzeyde hem geleneksel hem de yeni medya kuruluşlarında muhabirlik, web tasarımcılığı, köşe yazarlığı, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında basın danışmanlığı görevini de yürütebilmekte ve "basın ve halkla ilişkiler" birimlerinde de çalışabilmektedir. 

Bölümümüz, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlamış, ders müfredatımız ise 2020 yılında güncellenerek dijital medya çağına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz, Fakültemizin uygulama birimlerinden biri olan Fırat Haber Gazetesi'nde basılı ve dijital gazetecilik pratiği yapabilmekte; aynı zamanda Fırat TV, Radyo Fırat birimlerinde ise radyo ve TV gazeteciliği alanındaki uygulamalara katılabilmektedir. 

 

Türkçe