Program Yeterlilikleri

1) Günümüzde dördüncü güç olarak kabul gören basın sektörünün tüm alanlarında görev yapabilecek mesleki teknik ve bilgi donanımına sahip olurlar. Kitle iletişim araçlarının işlevleri ve etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olurlar.

2) İletişim olgusunun ulusal, uluslar arası, toplumsal ve kültürel boyutlarını tanır. Farklı kültürlerin iletişim sistemlerini ve iletişim türlerini bilir. 

3) Medya teknolojilerindeki araçları kullanma becerisine sahip olurlar.

4) Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip, okuduğunu hızlı bir şekilde kavrayıp yorumlayabilme yetisine sahiptirler. 

5) Bireysel veya grupla çalışma becerisine sahip, iyi bir gözlemci, araştırmacı, sorumluluk sahibi olan güçlü iletişimi olan, gelişmelere açık, eleştirel bakış açısına sahip olurlar.

6)Yabancı dili en iyi şekilde bilir. Ulusal medyada meydana gelen olayları takip eder. 

7) Dünya ve Türkiye’de gelişen güncel olayları doğru değerlendiren ve kamuoyuna sunan kişiler olarak yetişirler.

8) Ulusal veya yerel, kamu/özel sektör basın kuruluşlarında gazeteci, editör, köşe yazarı, haber fotoğrafçısı, televizyon veya radyoda haber programcısı olarak çalışabilecek donatılara sahiptirler. 

9) Gazetecilikle ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere dair bilgiye sahip olurlar. Gazete muhabirleri belli alanlarda uzmanlaşır. (Spor muhabiri, ekonomi muhabiri vs.)

10) Kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarda gerekli bilgi donanımına sahiptirler. Bilimsel bilginin üretilmesi süreçlerini, yöntem ve tekniklerini bilirler 

11)Toplumsal sorumluluk çerçevesinde sorunlara karşı duyarlı, yaratıcı, çözüm üreten, akademik ve bilimsel bakış açısına sahiptirler.

12) Haber toplama ve yazma, röportaj yapma, kişilerarası iletişim, masaüstü yayıncılık teknikleri, grafik ve sayfa tasarımı, radyo, televizyon ve internet haberciliği konularında bilgilidirler. 

13) Etik değerlere saygılı, kamu yararını gözeten, basın ve ifade özgürlüğünün bilincinde olan nitelikli basın elemanıdırlar.

14) Türkiye ve diğer farklı ülkelerin basın tarihini bilir, politikalar, güncel sorunlar ve toplumsal kurumlar hakkında bilgili olurlar. 

15) Okumaya ve araştırmaya meraklı, görsel anlatım becerisine sahip,ilgili, dikkatli, bilgili, girişken, güzel yazı yazma yetisine sahip olurlar.

 
Türkçe