Program Profili

Basın, ortaya çıktığı günden bu güne kadar, kamuoyunun bilgilenme sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Yönetenler ile yönetilenler arasında bir köprü görevi gören basının önemi demokratik rejimler açısından vazgeçilmez bir özellik taşımaktadır. Bu yüzden basının gelişmesi ve özgün yayınlar ortaya koyabilmesi aynı zamanda demokrasinin de teminatı olmaktadır. Basının işlevleri ve taşıdığı misyon düşünüldüğünde; bu görevi lâyıkıyla yerine getirecek, sorumluluk sahibi, çevreye ve çevrede gelişen olay ve olgulara duyarlı, toplumun anlama ve anlamlandırma sürecine katkı sağlayan çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gazetecilik bölümünün temel amacı; sektörün nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektir. Bununla birlikte; mesleğin toplum nazarındaki önemini kavramış, kamunun doğru bilgi alma hakkına saygı gösteren, mesleki etik kodlara uyan, dil ve anlatım becerileri gelişmiş, yaşadığı toplumu yakından tanıyan, entelektüel donanımlara sahip çalışanlar yetiştirmektir.

Gazetecilik bölümünden mezun olan öğrenciler meslek hayatlarında yerel ve ulusal; yazılı, görsel ve işitsel basının muhabirlik, sayfa sekreterliği, köşe yazarlığı, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli kademelerinde görev almaktadır. Bunun yanında gazetecilik mezunları çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın danışmanlığı görevini yürütebilmekte ve basın ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedir.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne 2013-2014 Eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlanmıştır. 

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, fakültenin uygulama birimi olan Fırat Haber Gazetesi'nde gazetecilik pratiklerini geliştirme imkanına sahipken, aynı zamanda Fırat TV, Radyo Fırat ve atölyelerde mesleki uygulama şansı yakalamaktadırlar.

Türkçe