Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından bölüme kesin kayıt yaptırmaları durumunda, ilk hafta içinde kredi ve not transfer talepleriyle ilgili başvuru yapabilirler. Bu talepler, öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Türkçe