Dersler

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

TRD 109

Türk Dili-I

2  0  2

2

AİT 101

A.İ.İ.T.

2  0  2

2

YDİ 131

Yabancı Dil-I

2  0  2

2

RTV 121

İletişim Bilimi-I

2  0  2

4

SOS 101

Sosyoloji

2  0  2

4

RTV 203

Siyaset Bilimi

2  0  2

4

HİT 101

Hukukun Temel Kavramları

2  0  2

2

ENF 101

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2  2  3

6

GZT 101

Gazeteciliğe Giriş

2  0  2

4

 

Toplam

18   2  19

30

 

 

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

TRD 110

Türk Dili-II

2  0  2

2

AİT 102

A.İ.İ.T-II

2  0  2

2

YDİ 132

Yabancı Dil-II

2  0  2

2

RTV 122

İletişim Bilimi-II

2  0  2

4

HİT 108

Sosyal Psikoloji

2  0  2

6

GZT 102

Medya Okuryazarlığı

2  0  2

6

GZT 104

Basın Tarihi

2  0  2

4

GZT 106

Kitle İletişim Hukuk ve Etiği

2  0  2

4

 

Toplam

16  0 16

30

 

 

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

RTV 221

İletişim Sosyolojisi

2  0  2

6

HİT  121

Sos. Bil. Araştırma Yöntemleri-I

2  0  2

4

GZT 201

Haber Toplama ve Yazma Tek.-I

2  2  3

6

GZT 203

Basın Fotoğrafçılığı

2  2  3

4

GZT 205

Mesleki Yabancı Dil-I

2  0  2

4

GZT 207

İletişim, Teknoloji ve Toplum

2  0  2

6

 

Toplam

12 4 14

30

 

 

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

HİT  104

Sos. Bil. Araştırma Yöntemleri-II

2  0  2

4

GZT 202

Haber Toplama ve Yazma Teknikleri-II

2  2  3

6

GZT 204

Yazınsal İletişim

2  0  2

6

GZT 206

Mesleki Yabancı Dil-II

2  0  2

4

GZT 208

Medyanın Güncel Sorunları

2  0  2

4

GZT 210

Röportaj Teknikleri

2  0  2

6

 

Toplam

12 2 13

30

 

 

 

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

HİT  301

İletişim Kuramları-I

2  0  2

6

GZT 301

Uygulamalı Gazetecilik-I

2  2  3

6

GZT 303

Radyo-TV Gazeteciliği

2  2  3

4

GZT 305

İnternet Gazeteciliği

2  0  2

4

GZT 307

Medya ve Kültür

2  0  2

2

GZT 309

Sayfa Tasarımı-I

2  2  3

6

GZT 311

Haber Çözümlemeleri

2  0  2

2

 

Toplam

14 6 17

30

 

 

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

HİT  312

Kültürlerarası İletişim

2  0  2

4

HİT  302

İletişim Kuramları-II

2  0  2

6

GZT 302

Uygulamalı Gazetecilik-II

2  2  3

6

GZT 304

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım

2  2  3

4

GZT 306

Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı

2  0  2

4

GZT 308

Sayfa Tasarımı-II

2  2  3

6

 

Toplam

12  6 15

30

 

 

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

GZT 401

Uzman Gazetecilik-I

2  2  3

6

GZT 403

Haber Film Yapımı

2  2  3

6

GZT 405

Medya Politikaları

2  0  2

4

GZT 407

Medya ve İdeoloji

2  0  2

4

GZT 409

Dergi Tasarımı ve Dergi Haberciliği

2  0  2

6

GZT 411

Medya, Toplumsal Temsil ve Siyaset

2  0  2

4

 

Toplam

12 4 14

30

 

 

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

T  P  K

AKTS

GZT 402

Uzman Gazetecilik-II

2  2  3

6

GZT 404

Çapraz Medya (Cross Media)

2  0  2

4

GZT 406

Siyasal İletişim

2  0  2

4

GZT 408

Medya ve Tüketim Kültürü

2  0  2

4

GZT 410

Yerel Gazetecilik

2  0  2

6

GZT 412

Mezuniyet Projesi

0  2  1

6

 

Toplam

10 4 12

30

 

Genel Toplam

120 Kredi

 

 

 

Türkçe