Koordinatörlükler

Gazete/Atölye Koordinatörlüğü

Başkan: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Başkan Yard: Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

 

Bologna/Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörlüğü

Başkan: Doç. Dr. A. Fulya ŞEN

Başkan Yard: Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

 

Staj Koordinatörlüğü

Başkan: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Başkan Yard: Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

 

DİĞER GÖREVLER

Muafiyet (İntibak) İşlemleri

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

Mesleki Yarışma Faaliyetleri

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Spor-Kültür/Yarışma Faaliyetleri

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

Web Sorumlusu

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Sınav-Ders Programı

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

Fırat Haber Gazetesi

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK (Editör)

Arş. Gör. Erhan KILIÇ (Görsel)

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN (Redaksiyon)

Gelen Evrak

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Doç. Dr. A. Fulya ŞEN

Doç. Dr. Göksel GÖKER

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK 

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Türkçe