Koordinatörlükler

Gazete/Atölye Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

 

Bologna/Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Staj Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

 

 

DİĞER GÖREVLER

Muafiyet ve İntibak İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

Yarışmalar ve Etkinliklere Katılım Faaliyetleri

Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd EŞİDİR

Spor İşleri Faaliyetleri

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

Web Sorumlusu

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Ders ve Sınav Programları

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

Mezuniyet Dersi İşlemleri
 
Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN
 
Fırat Haber Gazetesi

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK (Editör)

Arş. Gör. Erhan KILIÇ (Görsel)

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN 

Gelen Evrak

Prof. Dr. A. Fulya ŞEN

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Doç. Dr. Göksel GÖKER

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN

Arş. Gör. Hatice ERTÜRK 

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Türkçe