Koordinatörlükler

Gazete/Atölye Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Bologna/Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Staj Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Göksel GÖKER

Koordinatör Yard: Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

 

DİĞER GÖREVLER

Muafiyet ve İntibak İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Yarışmalar ve Etkinliklere Katılım Faaliyetleri

Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd EŞİDİR

Spor İşleri Faaliyetleri

 

Web Sorumlusu

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Ders ve Sınav Programları

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

Mezuniyet Dersi İşlemleri

 
Fırat Haber Gazetesi

Arş. Gör. Erhan KILIÇ (Editör)

Gelen Evrak

Prof. Dr. A. Fulya ŞEN

Doç. Dr. Göksel GÖKER

Doç. Dr. Emrah AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd EŞİDİR

Arş. Gör. Erhan KILIÇ

 

Türkçe